İlgili Kişiye Aynı Konuya İlişkin Birden Çok Mesaj Gönderilmesi

Günlük hayatımızda herhangi bir işletmeye bu konuda onay vermemiş olmamıza rağmen tanıtım, pazarlama, bilgilendirme gibi amaçlarla kısa mesaj gönderimi söz konusu olabilmektedir. Üstelik gelen bu mesajların içeriğinde kanunen muhatabına mesaj almak istememesi durumunda ret bildiriminde bulunma imkânı tanınması gerektiği halde birtakım mesajlarda bu içerik dahi yer almamaktadır. Bu durumda ancak uzun uğraşlarla mesaj almaktan kurtulabileceğini düşünen muhatap mesaj almaya devam etmeyi tercih etmektedir.

İşte bu durumda iki temel sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunların ilki iletişim bilgilerimize rızamız dışında erişilmiş olması, diğeri de artık rahatsız edici boyuta gelen mesajların devam etmesi.

Öncelikle kişisel verilerinizin işlenmesinde rızanız yoksa ve veri sorumlusu tarafından yapılan bu işlemin hukuki nitelikten yoksun olduğunu düşünüyorsanız, veri sorumlusuna başvurup bilgi edinebilirsiniz. Hatta size ait verilerin işlenmesinden rahatsızlık duyuyorsanız bunların imha edilmesini talep edebilirsiniz.

Bu tip mesajların bir defadan fazla gönderilmesini kişisel verilerin korunması kapsamında değerlendirecek olursak, ilgili kişiye aynı içerikte birden çok mesaj gönderimine ilişkin Kurul kararında (bknz 31/05/2019 tarihli ve 2019/159 sayılı karar) veri sorumlusunun elinde bulundurduğu kişisel verilerden faydalanarak aynı içerikteki mesajların farklı tarihlerde birden fazla gönderilmesi, sahip olunan hakkın kötüye kullanması olarak değerlendirilmiştir.

Veri sorumlusu verilerin işlenmesinde hak sahibi olsa, bu konuda muhatabın açık rızası bulunsa dahi aynı içerikteki mesajları sürekli gönderme hakkına sahip değildir. Bu konuda kurul tarafından yapılan bir incelemede aynı konuda birden çok mesaj gönderilmesinin kanunun 4. maddesinin 2/a bendinde yer alan ‘kişisel verilerin işlenmesinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine’ aykırılık teşkil ettiğine; bu kapsamda Kanunun 12. maddesinin 1/a bendine göre; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında kanunun 18. maddesinin 1/b bendi uyarınca 20.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.